Web
Analytics

Informácia o spracovaní osobných údajov

Prevádzkovateľ tejto stránky zodpovedá za spracovanie získaných osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 (GDPR).


V súlade s platnou legislatívou (Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov)  vás informujeme, že vami poskytnuté osobné údaje spracúvame pre potreby plnenia zmluvy – dodania objednaného tovaru.
Ide o tieto údaje: Meno (názov) a adresa objednávateľa, IČO, DIČ, IČ DPH, telefónne číslo a emailová adresa. Tieto údaje sú v súlade s platnou legislatívou použité na vystavenie daňového dokladu a doručenie tovaru a tiež na komunikáciu s objednávateľom  pre účely plnenia zmluvy.
Údaje tiež môžu byť použité na účely oprávnených záujmov (podľa § 13, bod 1, písmeno f), predovšetkým pre zasielanie marketingových oznámení, o ktorých si myslíme, že Vás budú zaujímať. Ide o informácie o novinkách v ponuke, ponuky na špeciálne príležitosti a podobne.

Vaše osobné údaje nebudú poskytnuté tretím osobám, s výnimkou účelu plnenia zmluvy.

V súlade s  § 19 vás tiež informujeme, že máte právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa vašej osoby, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, právo podať návrh na začatie konania podľa § 100.
Ak budete nespokojní s naším spracúvaním vašich osobných údajov, môžete sa najprv obrátiť na nás (info@dobry-darcek.sk). V prípade, že by ste boli naďalej nespokojní, máte možnosť obrátiť sa na vnútroštátny orgán (Úrad pre ochranu osobných údajov).

 

Naša stránka používa súbory cookies, ktoré nám pomáhajú zlepšovať kvalitu našich služieb. Používaním našej stránky súhlasíte s ich používaním.