VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

 

1. Základné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) upravujú práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) a kupujúceho (spotrebiteľa).

 

Predávajúcim je:

Iveta Brlážová – MONNIEGIFTS, Novozámocká 36, 96001 Zvolen

IČO 46167901, DIČ 1071683448, IČ DPH SK1071683448

Živnostenský register OÚ Zvolen číslo živnostenského registra 670-20782

email: info@dobry-darcek.sk, telefón: +421 917 902 278

 

Predávajúci je prevádzkovateľom internetového obchodu  www.dobry-darcek.sk. Pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti.

 

Kupujúcim je spotrebiteľ - fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

 

2. Informácie o tovare

Informácie o tovare, vrátane uvedenia ceny jednotlivého tovaru a jeho hlavných vlastností sú uvedené pri jednotlivých tovaroch v katalógu internetového obchodu. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, po ktorú sú zobrazované v internetovom obchode. Toto ustanovenie nevylučuje dojednanie kúpnej zmluvy za individuálne dohodnutých podmienok.

 

3. Cena

Celková cena objednávky pozostáva z ceny tovaru uvedenej v e-shope, a z ceny nákladov na dodanie. Celková cena sa zobrazí v procese zadávania objednávky. Informácia o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru platí len v prípade, keď je tovar doručovaný v rámci Slovenskej republiky.

 

4. Záruka

Predávajúci poskytuje spotrebiteľovi na tovar štandardne záruku 24 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.

Ak ide o použitú vec, kupujúci a predávajúci sa môžu dohodnúť aj na kratšej záručnej dobe, nie však kratšej než 12 mesiacov.

Vyhlásením v záručnom liste vydanom kupujúcemu alebo v reklame môže predávajúci poskytnúť záruku presahujúcu rozsah záruky ustanovenej v tomto zákone. V záručnom liste určí predávajúci podmienky a rozsah tejto záruky.

Záručné doby začínajú plynúť od prevzatia veci kupujúcim.

 

5. Platba

Spôsob platby vyberá kupujúci v procese zadávania objednávky. K dispozícii sú tieto možnosti:

·         bezhotovostne prevodom na bankový účet predávajúceho, na základe dokladu zaslanom predávajúcim,

·         bezhotovostne platobnou kartou,

·         bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho prostredníctvom platobnej brány,

·         dobierkou (v hotovosti alebo kartou) pri prevzatí tovaru,

·         v hotovosti alebo platobnou kartou pri osobnom odbere na prevádzke.

Platobná brána ponúka dve možnosti platby:

·         Platba kartou - Ide o najrýchlejší spôsob platby online. Do rozhrania platobnej brány Besteron zadáte číslo vašej karty, dátum jej splatnosti a CVC kód (tri číslice nachádzajúce sa na druhej strane karty pri podpisovom prúžku). Všetko je zabezpečené  štandardom 3D Secure, preto budete zrejme požiadaní o zadanie číselného kódu, ktorý dostanete formou SMS od vašej banky.

·         Platba bankovým prevodom - Je to okamžitá platba prostredníctvom internetového bankovníctva. Platobná brána vás presmeruje do vášho internetového bankovníctva. Do neho sa prihlásite ako obvykle a len potvrdíte už pripravený príkaz na platbu. Po dokončení platby budete presmerovaný späť do obchodu. Platba je potvrdená okamžite,  bez odkladu sa pokračuje v realizácii objednávky.

Online platby pre nás zabezpečuje platobná brána Besteron. Poskytovateľ služby, spoločnosť Pay Solutions, a.s. je platobnou inštitúciou oprávnenou vykonávať platobné služby na základe licencie udelenej podľa zákona č.492/2009 Z.z. o platobných službách Národnou bankou Slovenska.

Platby prebiehajúce cez platobnú bránu sú plne zabezpečené a všetky informácie sú šifrované.

 

 Spôsoby platby:

Platba prevodom na účet


SporoPay (Slovenská Sporiteľňa)
TatraPay (Tatra banka)
ePlatby VÚB (VÚB Banka)
UniPlatba (UniCredit Bank)
Platba ONLINE (Poštová Banka)
VIAMO
Platba kartou (VISA alebo MasterCard)


Platba na dobierku - 1,- €

 

 

 

6. Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy

Kupujúci si vyberá tovar z internetového katalógu pomocou tlačidla „Vložiť do košíka“. Pri každom tovare je aj uvedená skladová dostupnosť.

Formulár pre spracovanie objednávky (po tom, ako bol tovar vložený do nákupného košíka) obsahuje nasledujúce kroky:

1. Nákupný košík – prezeranie a editácia tovaru vloženého do košíka

2. Prihlásenie, registrácia – zadanie údajov pre fakturáciu a doručenie, pomocou zákazníckeho účtu, alebo vyplnením formulára (bez registrácie)

3. Preprava, platba – výber spôsobu doručenia a platby. Zobrazí cena za expedičné náklady, ak sú aplikované

4. Súhlas s obchodnými podmienkami – celková kontrola objednávky, súhlas s obchodnými podmienkami.

Pred odoslaním objednávky je kupujúcemu umožnené kontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil. V každom kroku zadávania objednávky je možné vrátiť sa k predchádzajúcim krokom pomocou tlačidla „Upraviť“.

Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári a potvrdenie kupujúceho o tom, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami. Toto potvrdí označením zaškrtávacieho políčka „Súhlasím s Obchodnými podmienkami“. Tento text obsahuje preklik na zobrazenie obchodných podmienok.

Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „Potvrdiť objednávku s povinnosťou platby“. Kupujúci tým výslovne potvrdzuje, že bol oboznámený so skutočnosťou, že podanie objednávky zahŕňa povinnosť zaplatiť cenu.

Kupujúci je povinný zadávať správne a pravdivé údaje.

Objednávkový formulár je v slovenskom jazyku.

 

Bezprostredne po odoslaní objednávky je kupujúcemu doručené (na emailovú adresu, ktorú kupujúci pri objednaní zadal) automatické potvrdenie o prijatí objednávky. Toto potvrdenie sa nepovažuje za uzavretie zmluvy. Kúpna zmluva je uzavretá až po skontrolovaní a prijatí objednávky predávajúcim, o čom informuje kupujúceho.

V prípade, že niektorú z požiadaviek uvedených v objednávke nemôže predávajúci splniť, informuje o tom kupujúcemu a predloží mu pozmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá potvrdením kupujúceho o prijatí tejto ponuky predávajúcemu.

 

7. Dodanie objednaného tovaru

Dostupnosť je uvedená pri každom jednotlivom tovare zobrazenom v e-shope. V takom prípade je tovar dodaný bez zbytočného odkladu podľa možností predávajúceho, pri dodržaní podmienok platby a spôsobu dodania určeného spotrebiteľom. Ak tovar nie je dostupný na sklade, prípadne predávajúcemu bránia v dodaní iné okolnosti, predávajúci o tom bezodkladne informuje spotrebiteľa. 

Spôsob dodania (odberu) vyberá spotrebiteľ v procese objednávky. V ponuke sú tieto možnosti:

·         dodanie na adresu určenú kupujúcim v objednávke – prostredníctvom prepravnej spoločnosti Packeta alebo UPS

·         dodanie na výdajne miesto prepravnej spoločnosti Packeta

·         osobný odber v prevádzkach predávajúceho.

 

Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný zaplatiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

 

Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru. V prípade zistenia poškodenia je povinný toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu nasvedčujúceho neoprávnenému vniknutiu do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.

Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad, ktorý je súčasťou dodávky tovaru.

Spôsoby dopravy:

Osobný odber - 1 deň - zadarmo
Packeta  - 2 - 4 dni - 2,50 € s DPH
Kuriér UPS - 2-3 dni - 7,00 € s DPH

 

8. Právo spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

Spotrebiteľ má právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku aj bez uvedenia dôvodu. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa prevzatia tovaru.

 

O zámere uplatniť svoje právo odstúpiť od zmluvy informuje kupujúci predávajúceho jednoznačným vyhlásením na email: info@dobry-darcek.sk, telefón:   +421 917 902 278  . Na tento účel môže použiť nižšie uvedený vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy.

 

Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak spotrebiteľ zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

 

Po odstúpení od zmluvy vráti predávajúci kupujúcemu všetky platby, ktoré boli uhradené v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ zvolil iný druh doručenia, ako je bežný spôsob doručenia, ktorý predávajúci ponúka. Platby budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Vrátenie platby bude uskutočnené rovnakým spôsobom, aký bol použitý pri kúpe (ak výslovne nie je dohodnutý iný spôsob), a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

 

Platba za zakúpený tovar bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

Spotrebiteľ odošle tovar späť (alebo doručí na našu adresu) najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak je tovar odoslaný späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

Priame náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.

 

Spotrebiteľ zodpovedá iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

 

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy o:

·         dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho,

·         dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovaru, ktorý bol po dodaní vzhľadom na svoju povahu nenávratne zmiešaný s iným tovarom,

·         dodávke zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru, ak sú predávané v ochrannom obale a kupujúci tento obal rozbalil,

·         dodávke elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom kupujúceho a kupujúci vyhlásil , že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohoto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy,

·         v ďalších prípadoch uvedených v § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov.

 

****************************************************

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Komu:

Iveta Brlážová - MONNIEGIFTS

email: info@dobry-darcek.sk telefón: +421 917 902 278 

 

Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tovar ......

Dátum objednania: ...............Kód objednávky :....................

Meno a priezvisko spotrebiteľa: ...........................................

Adresa spotrebiteľa: ...............................................................

Podpis spotrebiteľa: ............... ...................................Dátum:

****************************************************

 

 

9. Uplatnenie reklamácie v záručnej dobe

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

 

Ak spotrebiteľ zistí vadu výrobku, ktorá bráni v jeho riadnom používaní, je povinný o tom bezodkladne informovať predávajúceho. 

Spotrebiteľ môže uplatniť reklamáciu v týchto prevádzkach predávajúceho:

MONNIEGIFTS – Dobrý darček , Nám. slobody 4, 96001 Zvolen, email: info@dobry-darcek.sk, telefón: +421 917 902 278 

 

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

 

Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

 

Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

 

Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Ak k prevzatiu predmetu reklamácie predávajúcim dôjde v neskorší deň, ako je deň uplatnenia reklamácie, tak lehoty na vybavenie reklamácie podľa tohto odseku začínajú plynúť odo dňa prevzatia predmetu reklamácie predávajúcim; najneskôr však od momentu, kedy predávajúci znemožní alebo zabráni prevzatie predmetu reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

 

Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

 

Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. 

 

Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

 

Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie, ak lehota na jej vybavenie začala plynúť odo dňa prevzatia predmetu reklamácie predávajúcim.

 

Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec kúpená. Ak je však v záručnom liste uvedený iný podnikateľ určený na opravu, ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, uplatní kupujúci právo na opravu u podnikateľa určeného na vykonanie záručnej opravy. Podnikateľ určený na opravu je povinný opravu vykonať v lehote dohodnutej pri predaji veci medzi predávajúcim a kupujúcim.

 

Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania.

 

Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.

 

Ak vec predávaná za nižšiu cenu alebo použitá vec má vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, má kupujúci namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu.

 

10. Mimosúdne riešenie sporov

Ak spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu.

Ak predávajúci na žiadosť odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov.

 

K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporou z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom: Prievozská 32, 827 99 Bratislava, IČO: 17 331 927, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát, Odbor medzinárodných vzťahov a alternatívneho riešenia sporov, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27. Viac informácií možno získať na odkaze https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi

Možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.

 

11. Záverečné ustanovenia

Vyššie uvedené ustanovenia vychádzajú predovšetkým zo zákonov: 

·         zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru v znení neskorších predpisov

·         zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov

·         zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov

·         zákon č. 22/2004 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov

Všetky dojednania medzi predávajúcim a kupujúcim sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, strany sa dohodli, že vzťah sa riadi právom Slovenskej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce z všeobecne záväzných právnych predpisov.

Predávajúci je oprávnený k predaji tovaru na základe živnostenského oprávnenia.

Uzatvorená kúpna zmluva je uchovávaná u predávajúceho, a nie je verejne dostupná.

Nákup tovaru na diaľku (prostredníctvom e-shopu) môže využiť aj fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba. V tom prípade sa však nemusia uplatňovať niektoré vyššie uvedené ustanovenia. Vzťahy medzi podnikateľmi sú upravené Obchodným zákonníkom.

Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk)

 

 

................

– Dátum ...................

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vyhlasujeme, že pri spracovávaní osobných údajov dodržiavame nasledovné Zásady pri spracúvaní osobných údajov ,ako sú uvedené na stránke Úradu pre ochranu osobných údajov (http://www.dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/zasady-pri-spracuvani-osobnych-udajov):

 

Pri spracúvaní osobných údajov je potrebné dodržiavať tieto základné zásady:

  1. Vymedziť účel spracúvania osobných údajov, ak sa osobné údaje nespracúvajú na základe osobitných zákonov; účel spracúvania osobných údajov musí byť jasný, vymedzený jednoznačne a konkrétne a musí byť v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.
  2. Určiť podmienky spracúvania osobných údajov.
  3. Získavať osobné údaje výlučne na vymedzený alebo ustanovený účel; je neprípustné získavať osobné údaje pod zámienkou iného účelu spracúvania alebo inej činnosti.
  4. Zabezpečiť, aby sa spracúvali len také osobné údaje, ktoré svojím rozsahom a obsahom zodpovedajú účelu ich spracúvania a sú nevyhnutné na jeho dosiahnutie.
  5. Zabezpečiť, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené; je neprípustné združovať osobné údaje, ktoré boli získané osobitne na rozdielne účely.
  6. Spracúvať len správne, úplné a podľa potreby aktualizované osobné údaje vo vzťahu k účelu spracúvania; nesprávne a neúplné osobné údaje je prevádzkovateľ povinný blokovať a bez zbytočného odkladu opraviť alebo doplniť; nesprávne a neúplné osobné údaje, ktoré nemožno opraviť alebo doplniť tak, aby boli správne a úplné, prevádzkovateľ zreteľne označí a bez zbytočného odkladu zlikviduje.
  7. Zabezpečiť, aby zhromaždené osobné údaje boli spracúvané vo forme umožňujúcej identifikáciu dotknutých osôb počas doby nie dlhšej, ako je nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania.
  8. Zlikvidovať tie osobné údaje, ktorých účel spracúvania sa skončil; po skončení účelu spracúvania možno osobné údaje ďalej spracúvať len v nevyhnutnom rozsahu na historický výskum, vedecký výskum a vývoj alebo na účely štatistiky, čo sa nepovažuje za nezlučiteľné s pôvodným účelom spracúvania a zároveň je prevádzkovateľ povinný označiť ich, anonymizovať ich, ak tým možno dosiahnuť účel spracúvania a zlikvidovať ich ihneď ako sa stanú nepotrebnými.
  9. Spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu.

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj

Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 048/412 49 69, 048/415 18 71
fax. č: 048/4124 693
e-mail: bb@soi.sk